Czy jestem ubezwłasnowolniony, jeśli muszę zachować odległość 1,5 metra od innych osób?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *