Czy w dyskusjach obowiązuje klauzula salwatoryjna: Jeśli jedno z twierdzeń staje się nieważne, to czy nie powoduje to nieważności pozostałych twierdzeń?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *