Czy jestem demokratą, jeśli robię to, co każą mi robić demokratycznie legitymizowani przedstawiciele?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *